Sluta röka i grupp

Att ta beslutet att sluta röka och snusa är det bästa en person kan göra för att höja sin livskvalitet. Om den anställde bestämt sig för att sluta röka kan det vara till stor hjälp att genomföra det i grupp, där individen får både stöd och hjälp. Rökavvänjningsgruppen träffas 6-10 tillfällen och tillsammans med gruppledaren informeras och vägleds deltagaren i sin rökavvänjning.